Hur tar du bort eller lägger till flikar från ditt Gmail-konto på din PC, Android eller iPhone?

Gmail används flitigt på arbetsplatser även idag för bättre kommunikation. E-post anses vara det bästa sättet att sprida, förvandla meddelanden till en stor grupp på en gång. Detta möjliggör enkel referens, där du kan skicka, dela och lagra information, som kan vara personlig eller officiell, säkert och säkert. Det är mycket lättare att lätt hänvisa tillbaka till gammal information, som ibland kan gå vilse om den skrivs på papper.